Công ty Đèn Trang Trí, Đèn Chiếu Sáng Huy Hoàng Lighting

Công ty Đèn Trang Trí, Đèn Chiếu Sáng Huy Hoàng Lighting

Công ty Đèn Trang Trí, Đèn Chiếu Sáng Huy Hoàng Lighting

Công ty Đèn Trang Trí, Đèn Chiếu Sáng Huy Hoàng Lighting

Công ty Đèn Trang Trí, Đèn Chiếu Sáng Huy Hoàng Lighting
Công ty Đèn Trang Trí, Đèn Chiếu Sáng Huy Hoàng Lighting
Địa chỉ: 202 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: lightinghuyhoang@gmail.com
ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐÈN TRANG TRÍ CAO CẤP
Sản phẩm bán chạy
ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-195
-35%

ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-195

113.854.000 đ
Giá:74.005.000 đ
HH-1119-20
-40%

HH-1119-20

13.378.000 đ
Giá:8.026.000 đ
HH-1115-20
-40%

HH-1115-20

4.295.000 đ
Giá:2.577.000 đ
HH-1109-20
-40%

HH-1109-20

4.186.000 đ
Giá:2.511.000 đ
HH-1108-20
-40%

HH-1108-20

4.186.000 đ
Giá:2.511.000 đ
HH-1107-20
-40%

HH-1107-20

4.457.000 đ
Giá:2.674.000 đ
HH-1106-20
-40%

HH-1106-20

7.159.000 đ
Giá:4.295.000 đ
HH-1103-19
-40%

HH-1103-19

3.916.000 đ
Giá:2.350.000 đ
HH-1102-19
-40%

HH-1102-19

3.916.000 đ
Giá:2.350.000 đ
HH-998/3 CÁNH
-40%

HH-998/3 CÁNH

4.730.000 đ
Giá:2.838.000 đ
HH-997/4 CÁNH
-40%

HH-997/4 CÁNH

5.378.000 đ
Giá:3.226.000 đ
HH-996/4 CÁNH
-40%

HH-996/4 CÁNH

6.622.000 đ
Giá:3.973.000 đ
HH-995/3 CÁNH
-40%

HH-995/3 CÁNH

3.754.000 đ
Giá:2.252.000 đ
HH-994/4 CÁNH
-40%

HH-994/4 CÁNH

4.189.000 đ
Giá:2.513.000 đ
HH-990/12 CÁNH
-40%

HH-990/12 CÁNH

3.919.000 đ
Giá:2.351.000 đ
HH-989/9 CÁNH
-40%

HH-989/9 CÁNH

3.108.000 đ
Giá:1.865.000 đ
HH-988/15 CÁNH
-40%

HH-988/15 CÁNH

5.270.000 đ
Giá:3.162.000 đ
HH-987/12 CÁNH
-40%

HH-987/12 CÁNH

4.189.000 đ
Giá:2.513.000 đ
HH-984/9 CÁNH
-40%

HH-984/9 CÁNH

4.189.000 đ
Giá:2.513.000 đ
HH-983/6 CÁNH
-40%

HH-983/6 CÁNH

3.108.000 đ
Giá:1.865.000 đ
HH-981/12 CÁNH
-40%

HH-981/12 CÁNH

3.649.000 đ
Giá:2.189.000 đ
HH-980/9 CÁNH
-40%

HH-980/9 CÁNH

3.108.000 đ
Giá:1.865.000 đ
HH-976/10 CÁNH
-40%

HH-976/10 CÁNH

3.378.000 đ
Giá:2.027.000 đ
HH-975/5 CÁNH
-40%

HH-975/5 CÁNH

2.027.000 đ
Giá:1.216.000 đ
HH-974/5 CÁNH
-40%

HH-974/5 CÁNH

2.568.000 đ
Giá:1.541.000 đ
HH-973
-40%

HH-973

5.000.000 đ
Giá:3.000.000 đ
HH-972/6 CÁNH
-40%

HH-972/6 CÁNH

2.568.000 đ
Giá:1.540.000 đ
HH-970/9 CÁNH
-40%

HH-970/9 CÁNH

3.649.000 đ
Giá:2.189.000 đ
HH-968-18
-40%

HH-968-18

3.919.000 đ
Giá:2.351.000 đ
HH-967A-18
-40%

HH-967A-18

3.919.000 đ
Giá:2.351.000 đ
HH-962/4 CÁNH
-40%

HH-962/4 CÁNH

2.135.000 đ
Giá:1.281.000 đ
HH-958A-18
-40%

HH-958A-18

2.838.000 đ
Giá:1.703.000 đ
HH-957A-18
-40%

HH-957A-18

2.838.000 đ
Giá:1.703.000 đ
HH-954A-18/9 CÁNH
-40%

HH-954A-18/9 CÁNH

3.514.000 đ
Giá:2.108.000 đ
HH-952A-19/15 CÁNH
-40%

HH-952A-19/15 CÁNH

5.000.000 đ
Giá:3.000.000 đ
HH-951
-40%

HH-951

3.649.000 đ
Giá:2.189.000 đ
HH-950B-19
-40%

HH-950B-19

3.757.000 đ
Giá:2.254.000 đ
HH-946A-18/9 CÁNH
-40%

HH-946A-18/9 CÁNH

3.108.000 đ
Giá:1.865.000 đ
HH-946
-40%

HH-946

3.649.000 đ
Giá:2.189.000 đ
HH-945A-20/12 CÁNH
-40%

HH-945A-20/12 CÁNH

4.189.000 đ
Giá:2.513.000 đ
HH-944A-20/9 CÁNH
-40%

HH-944A-20/9 CÁNH

3.378.000 đ
Giá:2.027.000 đ
HH-943A-18
-40%

HH-943A-18

2.568.000 đ
Giá:1.541.000 đ
HH-942A-20
-40%

HH-942A-20

3.486.000 đ
Giá:2.092.000 đ
HH-942
-40%

HH-942

2.568.000 đ
Giá:1.541.000 đ
HH-941A-20
-40%

HH-941A-20

2.838.000 đ
Giá:1.703.000 đ
HH-940A-20
-40%

HH-940A-20

2.027.000 đ
Giá:1.216.000 đ
HH-938A-18
-40%

HH-938A-18

2.943.000 đ
Giá:1.765.000 đ
HH-937A-20/12 CÁNH
-40%

HH-937A-20/12 CÁNH

4.189.000 đ
Giá:2.513.000 đ
HH-937A-20/9 CÁNH
-40%

HH-937A-20/9 CÁNH

3.649.000 đ
Giá:2.189.000 đ
HH-937A-20/5 CÁNH
-40%

HH-937A-20/5 CÁNH

2.027.000 đ
Giá:1.216.000 đ
HH-935A-18/12 CÁNH
-40%

HH-935A-18/12 CÁNH

3.757.000 đ
Giá:2.254.000 đ
HH-934A-18/9 CÁNH
-40%

HH-934A-18/9 CÁNH

3.108.000 đ
Giá:1.865.000 đ
HH-933A-18/6 CÁNH
-40%

HH-933A-18/6 CÁNH

2.149.000 đ
Giá:1.289.000 đ
HH-932/6 CÁNH
-40%

HH-932/6 CÁNH

2.295.000 đ
Giá:1.377.000 đ
HH-931E-18/8 CÁNH
-40%

HH-931E-18/8 CÁNH

5.000.000 đ
Giá:3.000.000 đ
HH-931D-18/6 CÁNH
-40%

HH-931D-18/6 CÁNH

3.486.000 đ
Giá:2.092.000 đ
HH-931
-40%

HH-931

3.484.000 đ
Giá:2.090.000 đ
HH-930B/12 CÁNH
-40%

HH-930B/12 CÁNH

3.484.000 đ
Giá:2.090.000 đ
HH-930/15 CÁNH
-40%

HH-930/15 CÁNH

4.186.000 đ
Giá:2.512.000 đ
HH-929
-40%

HH-929

1.878.000 đ
Giá:1.127.000 đ
HH-928A-18/12 CÁNH
-40%

HH-928A-18/12 CÁNH

3.784.000 đ
Giá:2.270.000 đ
HH-928
-40%

HH-928

2.297.000 đ
Giá:1.378.000 đ
HH-927A-18/5 CÁNH
-40%

HH-927A-18/5 CÁNH

2.027.000 đ
Giá:1.216.000 đ
HH-926A-18/6 CÁNH
-40%

HH-926A-18/6 CÁNH

2.673.000 đ
Giá:1.604.000 đ
HH-925A-18/8 CÁNH
-40%

HH-925A-18/8 CÁNH

4.186.000 đ
Giá:2.512.000 đ
HH-924A-18
-40%

HH-924A-18

2.403.000 đ
Giá:1.442.000 đ
HH-923B-18
-40%

HH-923B-18

3.754.000 đ
Giá:2.252.000 đ
HH-923A-18
-40%

HH-923A-18

3.486.000 đ
Giá:2.092.000 đ
HH-898 VIỀN ĐEN
-57%

HH-898 VIỀN ĐEN

5.811.000 đ
Giá:2.513.000 đ
HH-896
-40%

HH-896

5.811.000 đ
Giá:3.487.000 đ
HH-895
-40%

HH-895

3.649.000 đ
Giá:2.189.000 đ
HH-894 PHI 400
-40%

HH-894 PHI 400

10.676.000 đ
Giá:6.405.000 đ
HH-893 VIỀN TRẮNG
-40%

HH-893 VIỀN TRẮNG

4.189.000 đ
Giá:2.513.000 đ
HH-892-20
-40%

HH-892-20

13.108.000 đ
Giá:7.865.000 đ
HH-892 VIỀN VÀNG VÀ TRẮNG
-40%

HH-892 VIỀN VÀNG VÀ TRẮNG

3.649.000 đ
Giá:2.189.000 đ
HH-891-20
-40%

HH-891-20

10.405.000 đ
Giá:6.243.000 đ
HH-890 VIỀN VÀNG
-40%

HH-890 VIỀN VÀNG

3.649.000 đ
Giá:2.189.000 đ
HH-889 VIỀN VÀNG 2 TẦNG
-40%

HH-889 VIỀN VÀNG 2 TẦNG

3.378.000 đ
Giá:2.027.000 đ
HH-872A-20
-40%

HH-872A-20

7.973.000 đ
Giá:4.783.000 đ
HH-871-20
-40%

HH-871-20

15.916.000 đ
Giá:9.550.000 đ
HH-870B-18 VIỀN TRẮNG
-40%

HH-870B-18 VIỀN TRẮNG

2.673.000 đ
Giá:1.604.000 đ
HH-890A-20
-40%

HH-890A-20

7.973.000 đ
Giá:4.784.000 đ
HH-868
-40%

HH-868

2.676.000 đ
Giá:1.605.000 đ
HH-864
-40%

HH-864

3.376.000 đ
Giá:2.026.000 đ
HH-857
-40%

HH-857

3.108.000 đ
Giá:1.865.000 đ
HH-834C-18
-40%

HH-834C-18

5.270.000 đ
Giá:3.162.000 đ
HH-816 VIỀN TRẮNG
-40%

HH-816 VIỀN TRẮNG

2.697.000 đ
Giá:1.618.000 đ
Đèn Led Pha Năng Lượng Mặt Trời FSL2-100W
-40%
Đèn Led Pha Năng Lượng Mặt Trời FSL2-60W
-40%
ĐÈN CHÙM NẾN HHQT- 177/122
-40%

ĐÈN CHÙM NẾN HHQT- 177/122

135.135.000 đ
Giá:81.081.000 đ
Đèn Pha Led - M Series

Đèn Pha Led - M Series

Giá:Liên hệ
ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 8381
-40%

ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 8381

2.000.000 đ
Giá:1.200.000 đ
ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 017
-40%

ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 017

3.250.000 đ
Giá:1.950.000 đ
ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 093/3
-40%

ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 093/3

3.125.000 đ
Giá:1.875.000 đ
ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 216M
-40%

ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 216M

3.250.000 đ
Giá:1.950.000 đ
ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 217M
-40%

ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 217M

3.250.000 đ
Giá:1.950.000 đ
ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT BTD-73
-58%

ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT BTD-73

5.250.000 đ
Giá:2.220.000 đ
ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT BTD-69

ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT BTD-69

2.550.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN VÁCH ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VD 609

ĐÈN VÁCH ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VD 609

6.400.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN VÁCH ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VD 645

ĐÈN VÁCH ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VD 645

4.400.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN VÁCH ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VD 325

ĐÈN VÁCH ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VD 325

3.450.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN VÁCH ĐỒNG VĐ 9251/3
-40%

ĐÈN VÁCH ĐỒNG VĐ 9251/3

4.750.000 đ
Giá:2.850.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN 87058-10+5
-40%

ĐÈN CHÙM NẾN 87058-10+5

10.950.000 đ
Giá:6.570.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN Y7035/12 + 6
-40%

ĐÈN CHÙM NẾN Y7035/12 + 6

17.600.000 đ
Giá:10.560.000 đ
VÒI NƯỚC CAO CẤP NÓNG LẠNH NANO NO87602
-30%
ĐÈN MÂM PHA LÊ MFL-A85

ĐÈN MÂM PHA LÊ MFL-A85

6.750.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN MÂM PHA LÊ MFL-A94

ĐÈN MÂM PHA LÊ MFL-A94

26.200.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN CHÙM PHA LÊ CFL-A19

ĐÈN CHÙM PHA LÊ CFL-A19

47.800.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN CHÙM PHA LÊ CFL-A29

ĐÈN CHÙM PHA LÊ CFL-A29

10.500.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN LED TRANG TRÍ VENUS TRÒN 3 STEP 50W
-45%

ĐÈN LED TRANG TRÍ VENUS TRÒN 3 STEP 50W

2.500.000 đ
Giá:1.375.000 đ
ĐÈN LED TRANG TRÍ VENUS VUÔNG 4 STEP REMOTE 60W
-45%
ĐÈN LED TRANG TRÍ VENUS VUÔNG 3 STEP 60W
-50%

ĐÈN LED TRANG TRÍ VENUS VUÔNG 3 STEP 60W

2.790.000 đ
Giá:1.395.000 đ
VÒI SEN NÓNG LẠNH LAVABO VS_8031
-40%

VÒI SEN NÓNG LẠNH LAVABO VS_8031

4.200.000 đ
Giá:2.520.000 đ
VÒI LAVABO NÓNG LẠNH VL-6030
-40%

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH VL-6030

1.720.000 đ
Giá:1.032.000 đ
VÒI NƯỚC NÓNG LẠNH LAVABO VL_6009
-40%

VÒI NƯỚC NÓNG LẠNH LAVABO VL_6009

1.980.000 đ
Giá:1.188.000 đ
VÒI NƯỚC NÓNG LẠNH LAVABO VL_9002
-40%

VÒI NƯỚC NÓNG LẠNH LAVABO VL_9002

3.100.000 đ
Giá:1.860.000 đ
VÒI NƯỚC NÓNG LẠNH LAVABO VL_6010
-40%

VÒI NƯỚC NÓNG LẠNH LAVABO VL_6010

1.750.000 đ
Giá:1.050.000 đ
QUẠT ĐÈN TRANG TRÍ ĐỒNG TÍM HH5201PB
-40%

QUẠT ĐÈN TRANG TRÍ ĐỒNG TÍM HH5201PB

25.600.000 đ
Giá:15.360.000 đ
ĐÈN THẢ TRANG TRÍ SHOP 9080-12W LED
-40%
ĐÈN VÁCH HHGT 356B
-40%

ĐÈN VÁCH HHGT 356B

553.000 đ
Giá:330.000 đ
QUẠT ĐÈN 8590GU

QUẠT ĐÈN 8590GU

Giá:Liên hệ
QUẠT ĐÈN 8550GU

QUẠT ĐÈN 8550GU

Giá:Liên hệ
ĐÈN THẢ VÒNG HHTH 808
-40%

ĐÈN THẢ VÒNG HHTH 808

4.625.000 đ
Giá:2.775.000 đ
ĐÈN THẢ CỔ ĐIỂN HHCN 145
-40%

ĐÈN THẢ CỔ ĐIỂN HHCN 145

563.000 đ
Giá:337.800 đ
ĐÈN THẢ XI VÀNG HHCN-190
-40%

ĐÈN THẢ XI VÀNG HHCN-190

3.738.000 đ
Giá:2.242.000 đ
ĐÈN THẢ HHTH 813B
-40%

ĐÈN THẢ HHTH 813B

5.975.000 đ
Giá:3.585.000 đ
ĐÈN THẢ PHA LÊ HHTH-873A
-40%

ĐÈN THẢ PHA LÊ HHTH-873A

14.875.000 đ
Giá:8.925.000 đ
Quạt Đèn QDHH-099

Quạt Đèn QDHH-099

Giá:Liên hệ
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
CSKH
Zalo Facebook
Hotline: 0902 330 328
Email: lightinghuyhoang@gmail.com
HOTLINE HCM 1
Zalo Facebook
Hotline: 0902330328
Email: lightinghuyhoang@gmail.com
HOTLINE HÀ NỘI
Zalo Facebook
Hotline: 0982222157
Email: lightinghuyhoang@gmail.com
ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-191
-35%

ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-191

22.540.000 đ
Giá:14.651.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-192
-35%

ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-192

21.283.000 đ
Giá:13.834.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-193
-35%

ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-193

101.283.000 đ
Giá:65.833.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-194
-35%

ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-194

22.540.000 đ
Giá:14.651.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-195
-35%

ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-195

113.854.000 đ
Giá:74.005.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-199
-35%

ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-199

112.997.000 đ
Giá:73.448.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-196
-94%

ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-196

170.997.000 đ
Giá:11.113.500 đ
ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-197
-35%

ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-197

22.540.000 đ
Giá:14.651.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-198
-35%

ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-198

81.569.000 đ
Giá:53.020.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-41-21
-35%

ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-41-21

48.140.000 đ
Giá:31.281.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-39-21
-35%

ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-39-21

30.140.000 đ
Giá:19.591.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-11-21
-35%

ĐÈN CHÙM NẾN CNHH-11-21

27.286.000 đ
Giá:17.735.000 đ
HH-1128-20
-40%

HH-1128-20

16.078.000 đ
Giá:9.647.000 đ
HH-1121 PHI 600
-40%

HH-1121 PHI 600

4.727.000 đ
Giá:2.836.000 đ
HH-1103-19
-40%

HH-1103-19

3.916.000 đ
Giá:2.350.000 đ
HH-995/3 CÁNH
-40%

HH-995/3 CÁNH

3.754.000 đ
Giá:2.252.000 đ
HH-993/8 CÁNH
-40%

HH-993/8 CÁNH

3.376.000 đ
Giá:2.026.000 đ
HH-981/12 CÁNH
-40%

HH-981/12 CÁNH

3.649.000 đ
Giá:2.189.000 đ
HH-979/5 CÁNH
-40%

HH-979/5 CÁNH

1.878.000 đ
Giá:1.127.000 đ
HH-974/15 CÁNH
-40%

HH-974/15 CÁNH

5.946.000 đ
Giá:3.568.000 đ
HH-974/12 CÁNH
-40%

HH-974/12 CÁNH

4.865.000 đ
Giá:2.919.000 đ
HH-970/9 CÁNH
-40%

HH-970/9 CÁNH

3.649.000 đ
Giá:2.189.000 đ
HH-969/5 CÁNH
-40%

HH-969/5 CÁNH

2.297.000 đ
Giá:1.378.000 đ
HH-967A-18
-40%

HH-967A-18

3.919.000 đ
Giá:2.351.000 đ
HH-966A-18
-40%

HH-966A-18

3.919.000 đ
Giá:2.351.000 đ
HH-957A-18
-40%

HH-957A-18

2.838.000 đ
Giá:1.703.000 đ
HH-956B-18/9 CÁNH
-40%

HH-956B-18/9 CÁNH

3.919.000 đ
Giá:2.351.000 đ
HH-956A-18/6 CÁNH
-40%

HH-956A-18/6 CÁNH

3.108.000 đ
Giá:1.865.000 đ
HH-955A-18/12 CÁNH
-40%

HH-955A-18/12 CÁNH

4.189.000 đ
Giá:2.513.000 đ
HH-953A-18/5 CÁNH
-40%

HH-953A-18/5 CÁNH

2.027.000 đ
Giá:1.216.000 đ
HH-953A/6 CÁNH
-40%

HH-953A/6 CÁNH

2.027.000 đ
Giá:1.216.000 đ
HH-951
-40%

HH-951

3.649.000 đ
Giá:2.189.000 đ
HH-948A-18
-40%

HH-948A-18

3.378.000 đ
Giá:2.027.000 đ
HH-946C-18/15 CÁNH
-40%

HH-946C-18/15 CÁNH

3.919.000 đ
Giá:2.351.000 đ
HH-928
-40%

HH-928

2.297.000 đ
Giá:1.378.000 đ
HH-925A-18/8 CÁNH
-40%

HH-925A-18/8 CÁNH

4.186.000 đ
Giá:2.512.000 đ
HH-905A-19/15 CÁNH
-40%

HH-905A-19/15 CÁNH

5.270.000 đ
Giá:3.162.000 đ
HH-904- 8 CÁNH
-40%

HH-904- 8 CÁNH

2.427.000 đ
Giá:1.456.000 đ
HH-903A-18-12 CÁNH
-40%

HH-903A-18-12 CÁNH

4.459.000 đ
Giá:2.675.000 đ
HH-902A-18-12 CÁNH
-40%

HH-902A-18-12 CÁNH

3.646.000 đ
Giá:2.187.000 đ
HH-901-8 CÁNH 3 CHẾ ĐỘ
-40%

HH-901-8 CÁNH 3 CHẾ ĐỘ

3.919.000 đ
Giá:2.351.000 đ
HH-900-8 CÁNH 3 CHẾ ĐỘ
-40%

HH-900-8 CÁNH 3 CHẾ ĐỘ

2.673.000 đ
Giá:1.604.000 đ
HH-898 VIỀN ĐEN
-57%

HH-898 VIỀN ĐEN

5.811.000 đ
Giá:2.513.000 đ
HH-873A-20
-42%

HH-873A-20

9.592.000 đ
Giá:5.577.000 đ
HH-871-20
-40%

HH-871-20

15.916.000 đ
Giá:9.550.000 đ
HH-870-20
-40%

HH-870-20

13.214.000 đ
Giá:7.928.000 đ
HH-890A-20
-40%

HH-890A-20

7.973.000 đ
Giá:4.784.000 đ
HH-865
-40%

HH-865

3.484.000 đ
Giá:2.090.000 đ
HH-858
-40%

HH-858

4.727.000 đ
Giá:2.836.000 đ
HH-855A-20
-40%

HH-855A-20

4.730.000 đ
Giá:2.838.000 đ
HH-853 PHI 200
-40%

HH-853 PHI 200

3.649.000 đ
Giá:2.189.000 đ
HH-847D-20
-40%

HH-847D-20

5.268.000 đ
Giá:3.161.000 đ
HH-844A-18
-40%

HH-844A-18

4.568.000 đ
Giá:2.741.000 đ
HH-835A-18
-40%

HH-835A-18

24.054.000 đ
Giá:14.432.000 đ
HH-932A-18
-40%

HH-932A-18

2.673.000 đ
Giá:1.603.000 đ
HH-825
-40%

HH-825

4.295.000 đ
Giá:2.577.000 đ
HH-823
-40%

HH-823

2.649.000 đ
Giá:1.589.000 đ
HH-880B-18 VIỀN VÀNG
-40%

HH-880B-18 VIỀN VÀNG

4.727.000 đ
Giá:2.836.000 đ
HHTD-34
-40%

HHTD-34

2.943.000 đ
Giá:1.765.000 đ
HHTD-33
-40%

HHTD-33

2.673.000 đ
Giá:1.603.000 đ
HHTD-32
-40%

HHTD-32

2.646.000 đ
Giá:1.588.000 đ
HHTD-31
-40%

HHTD-31

2.403.000 đ
Giá:1.442.000 đ
HHTD-30
-40%

HHTD-30

2.646.000 đ
Giá:1.588.000 đ
HHTD-29
-40%

HHTD-29

2.403.000 đ
Giá:1.442.000 đ
HHTD-28
-40%

HHTD-28

6.078.000 đ
Giá:3.646.000 đ
HHTD-27
-40%

HHTD-27

4.457.000 đ
Giá:2.674.000 đ
HHTD-26
-40%

HHTD-26

2.673.000 đ
Giá:1.604.000 đ
HHTD-25
-40%

HHTD-25

1.862.000 đ
Giá:1.117.000 đ
HHTD-24 N300 R300
-40%

HHTD-24 N300 R300

4.457.000 đ
Giá:2.674.000 đ
HHTD-23HHTD-23 N300 R300
-40%

HHTD-23HHTD-23 N300 R300

4.457.000 đ
Giá:2.674.000 đ
HHTD-22-20 ĐEN
-40%

HHTD-22-20 ĐEN

1.616.000 đ
Giá:970.000 đ
HHTD-21-20 VÀNG
-40%

HHTD-21-20 VÀNG

1.616.000 đ
Giá:970.000 đ
HHTD-19-20
-40%

HHTD-19-20

1.616.000 đ
Giá:970.000 đ
HHTD-18-20
-40%

HHTD-18-20

1.616.000 đ
Giá:970.000 đ
HHTD-17-20
-40%

HHTD-17-20

2.132.000 đ
Giá:1.279.000 đ
HHTD-16-20
-40%

HHTD-16-20

2.403.000 đ
Giá:1.441.000 đ
HHTD-15-20 PHI 250
-40%

HHTD-15-20 PHI 250

2.024.000 đ
Giá:1.214.000 đ
HHTD-10-18 PHI 250
-40%

HHTD-10-18 PHI 250

1.919.000 đ
Giá:1.151.000 đ
HHTD-09-18 THÂN INOX PHI 250
-40%

HHTD-09-18 THÂN INOX PHI 250

1.270.000 đ
Giá:762.000 đ
HHTD-09-18
-40%

HHTD-09-18

1.216.000 đ
Giá:730.000 đ
HHTD-08-18
-40%

HHTD-08-18

2.295.000 đ
Giá:1.377.000 đ
HHTD-07-18 W150 H190
-40%

HHTD-07-18 W150 H190

1.751.000 đ
Giá:1.050.000 đ
HHTD-05
-40%

HHTD-05

4.459.000 đ
Giá:2.675.000 đ
HHTD-04 NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI W250 L250
-40%

HHTD-04 NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI W250 L250

2.024.000 đ
Giá:1.214.000 đ
HHTD-03
-40%

HHTD-03

4.457.000 đ
Giá:2.674.000 đ
HHTD-02  W300 L300
-40%

HHTD-02 W300 L300

4.457.000 đ
Giá:2.674.000 đ
HHTD-01
-40%

HHTD-01

4.457.000 đ
Giá:2.674.000 đ
ĐÈN VÁCH AFC 08 6W

ĐÈN VÁCH AFC 08 6W

Giá:Liên hệ
ĐÈN VÁCH AFC 06 8W

ĐÈN VÁCH AFC 06 8W

Giá:Liên hệ
ĐÈN VÁCH AFC 03 3W

ĐÈN VÁCH AFC 03 3W

Giá:Liên hệ
ĐÈN CHÙM NẾN HHQT- 177/122
-40%

ĐÈN CHÙM NẾN HHQT- 177/122

135.135.000 đ
Giá:81.081.000 đ
ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 7115/4
-40%

ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 7115/4

2.750.000 đ
Giá:1.650.000 đ
ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 7009/3
-40%

ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 7009/3

2.000.000 đ
Giá:1.200.000 đ
ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 2001/4
-40%

ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 2001/4

2.500.000 đ
Giá:1.500.000 đ
ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 204L
-40%

ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT MĐ 204L

4.500.000 đ
Giá:2.700.000 đ
ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT BTD-76

ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT BTD-76

5.250.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT BTD-63

ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT BTD-63

8.150.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT BTD-10

ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT BTD-10

5.050.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT BTD-08

ĐÈN ỐP ĐỒNG NGUYÊN CHẤT BTD-08

5.050.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN VÁCH ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VD 608

ĐÈN VÁCH ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VD 608

2.900.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN VÁCH ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VD 603

ĐÈN VÁCH ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VD 603

2.450.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN VÁCH ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VD 647

ĐÈN VÁCH ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VD 647

5.250.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN VÁCH ĐỒNG VĐ 9282/2
-40%

ĐÈN VÁCH ĐỒNG VĐ 9282/2

3.250.000 đ
Giá:1.950.000 đ
ĐÈN VÁCH ĐỒNG VĐ 9266/2B
-40%

ĐÈN VÁCH ĐỒNG VĐ 9266/2B

3.750.000 đ
Giá:2.250.000 đ
ĐÈN VÁCH ĐỒNG VD 9219/2
-40%

ĐÈN VÁCH ĐỒNG VD 9219/2

3.250.000 đ
Giá:1.950.000 đ
ĐÈN MÂM PHA LÊ MPL-6832
-40%

ĐÈN MÂM PHA LÊ MPL-6832

10.875.000 đ
Giá:6.525.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN 98189-10+5
-40%

ĐÈN CHÙM NẾN 98189-10+5

18.500.000 đ
Giá:11.100.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN 98705-8
-40%

ĐÈN CHÙM NẾN 98705-8

7.100.000 đ
Giá:4.260.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN 87059-8
-40%

ĐÈN CHÙM NẾN 87059-8

6.900.000 đ
Giá:4.140.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN 87058-8
-40%

ĐÈN CHÙM NẾN 87058-8

8.000.000 đ
Giá:4.800.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN HHY7808/36
-40%

ĐÈN CHÙM NẾN HHY7808/36

43.800.000 đ
Giá:26.280.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN Y 7803 /6 + 3
-40%

ĐÈN CHÙM NẾN Y 7803 /6 + 3

12.000.000 đ
Giá:7.200.000 đ
ĐÈN CHÙM NẾN Y7827/10 + 5
-40%

ĐÈN CHÙM NẾN Y7827/10 + 5

17.600.000 đ
Giá:10.560.000 đ
ĐÈN MÂM PHA LÊ MFL A101

ĐÈN MÂM PHA LÊ MFL A101

9.900.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN MÂM PHA LÊ MFL-A98

ĐÈN MÂM PHA LÊ MFL-A98

28.800.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN MÂM PHA LÊ MFL-A94

ĐÈN MÂM PHA LÊ MFL-A94

26.200.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN CHÙM PHA LÊ CFL-A100

ĐÈN CHÙM PHA LÊ CFL-A100

24.700.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN CHÙM PHA LÊ CFL-A75

ĐÈN CHÙM PHA LÊ CFL-A75

35.500.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN CHÙM PHA LÊ CFL-A8

ĐÈN CHÙM PHA LÊ CFL-A8

60.500.000 đ
Giá:Liên hệ
ĐÈN VÁCH HHC 130

ĐÈN VÁCH HHC 130

Giá:Liên hệ
ĐÈN VÁCH HHCN 165

ĐÈN VÁCH HHCN 165

Giá:Liên hệ
ĐÈN MÂM LED HHMO 1115/20
-40%

ĐÈN MÂM LED HHMO 1115/20

4.225.000 đ
Giá:2.535.000 đ
ĐÈN MÂM LED HHMO 1114/20
-40%

ĐÈN MÂM LED HHMO 1114/20

4.225.000 đ
Giá:2.535.000 đ
ĐÈN MÂM LED HHMO 1110/20
-40%

ĐÈN MÂM LED HHMO 1110/20

3.873.000 đ
Giá:2.323.000 đ
ĐÈN MÂM LED HHMO 1109/20
-40%

ĐÈN MÂM LED HHMO 1109/20

3.873.000 đ
Giá:2.323.000 đ
ĐÈN MÂM LED HHMO 971
-40%

ĐÈN MÂM LED HHMO 971

5.625.000 đ
Giá:3.375.000 đ
ĐÈN MÂM LED HHMO 906A
-40%

ĐÈN MÂM LED HHMO 906A

4.125.000 đ
Giá:2.475.000 đ
ĐÈN MÂM LED HHMO 915C
-43%

ĐÈN MÂM LED HHMO 915C

3.785.000 đ
Giá:2.175.000 đ
ĐÈN MÂM LED HHMO 937A-20/12
-40%

ĐÈN MÂM LED HHMO 937A-20/12

4.125.000 đ
Giá:2.475.000 đ
ĐÈN VÁCH HHGT 94
-40%

ĐÈN VÁCH HHGT 94

525.000 đ
Giá:315.000 đ
ĐÈN THẢ HHCN 209A
-40%

ĐÈN THẢ HHCN 209A

2.225.000 đ
Giá:1.335.000 đ
ĐÈN THẢ HHTH 832
-40%

ĐÈN THẢ HHTH 832

7.875.000 đ
Giá:4.725.000 đ
ĐÈN THẢ SÓNG HHTH-823
-40%

ĐÈN THẢ SÓNG HHTH-823

2.700.000 đ
Giá:1.620.000 đ
ĐÈN THẢ HHCN-92C
-40%

ĐÈN THẢ HHCN-92C

1.198.000 đ
Giá:718.000 đ
ĐÈN VÁCH VHH-006

ĐÈN VÁCH VHH-006

Giá:Liên hệ
ĐÈN VÁCH VHH-005

ĐÈN VÁCH VHH-005

Giá:Liên hệ
ĐÈN VÁCH VHH-003

ĐÈN VÁCH VHH-003

Giá:Liên hệ
ĐÈN MÂM LED MLHH-003

ĐÈN MÂM LED MLHH-003

Giá:Liên hệ
ĐÈN MÂM LED MLHH-002

ĐÈN MÂM LED MLHH-002

Giá:Liên hệ
ĐÈN MÂM LED MLHH-01

ĐÈN MÂM LED MLHH-01

Giá:Liên hệ
ĐÈN MÂM LED ML-0111

ĐÈN MÂM LED ML-0111

Giá:Liên hệ
ĐÈN QUẠT MÀU TRẮNG ĐIỀU KHIỂN 52KJYY-50
-40%
ĐÈN QUẠT MÀU TRẮNG ĐIỀU KHIỂN 52KJYY-57
-40%
ĐÈN QUẠT MÀU CAFE 3 CHẾ ĐỘ REMOTE HH42CM
-40%
QUẠT ĐÈN TRANG TRÍ ĐỒNG TÍM HH5201PB
-40%

QUẠT ĐÈN TRANG TRÍ ĐỒNG TÍM HH5201PB

25.600.000 đ
Giá:15.360.000 đ
QUẠT ĐÈN HH9010

QUẠT ĐÈN HH9010

Giá:Liên hệ
QUẠT ĐÈN HH8720

QUẠT ĐÈN HH8720

Giá:Liên hệ
Quạt Đèn QDHH-099

Quạt Đèn QDHH-099

Giá:Liên hệ
Đèn Led Pha Năng Lượng Mặt Trời FSL2-100W
-40%
Đèn Led Pha Năng Lượng Mặt Trời FSL2-60W
-40%
Facebook
backtop
Close
Sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
Giỏ hàng: 0.đ